۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

 

پیرو تصمیم جدید شورای عالی ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موافقت با انتقال دانشجویان دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس (EMU) به دانشگاه های داخل کشور، لازم به ذکر است که این فرآیند از طریق خود وزارت متبوع انجام گرفته و این متقاضیان می بایست جهت انجام کلیه امور مربوط به انتقال به داخل خود صرفا به این وزارتخانه مراجعه نمایند.