۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد

مدیریت روابط بین الملل دانشگاه در غرفه مشترک با مرکز زبان دانشگاه واقع در سالن 9 دی، در مراسم ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه، با تبیین فعالیت ها و اهداف این مدیریت و توزیع بروشورها و فراخوان همکاری، از دانشجویان علاقمند به این حوزه دعوت به همکاری نمود. شایان ذکر است که این غرفه مورد بازدید و استقبال دانشجویان گوناگون قرار گرفت.