۱۳۹۸ دوشنبه ۲۹ مهر
روزهای کاری :          شنبه تا چهارشنبه
ساعات کاری : 7:30 الی 14:45
آدرس : کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان مرکزی، دفتر مدیریت روابط بین الملل
کد پستی : 76169-13555
شماره تماس دفتر مدیریت : 034-31325815
فکس : 034-31325830
آدرس ایمیل :

(مدیریت روابط بین الملل)   international@kmu.ac.ir

(اداره امور دانشجویان خارجی)   int.student@kmu.ac.ir