۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

دانشگاه مدیترانه شرقی (EMU) قبرس

 

 

 

   رشته داروسازی در دانشگاه مدیترانه شرقی قبرس (EMU) بر اساس نظام آموزشی ترکیه فقط در مقطع کارشناسی (BSc) دانشجو می پذیرفت. مقطع دکتری داروسازی این دانشگاه در سال 1390 با مشورت دانشکده داروسازی کرمان و از طریق تدوین کریکولوم آموزشی مقطع دکتری و تطبیق آن با آموزش داروسازی کشور آغاز به کار کرد. دانشگاه علوم پزشکی کرمان با قدرشناسی از اعتماد حوزه های معاونت محترم آموزشی و نیز پشتیبانی حوزه قائم مقامی بین الملل وزارت متبوع تلاش نمود این همکاری که برای نخستین بار در نوع خود شکل گرفت را بستری برای ارتقاء کیفیت پذیرش و آموزش متقاضی تحصیل داروسازی در خارج از کشور قرار دهد و از سویی از این امر به عنوان مسیری برای بین المللی سازی بهره برداری نماید. رئوس موارد همکاری و نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه مدیترانه شرقی به شرح زیر می باشند :

 

پذیرش دانشجویان ایرانی در رشته دکتری داروسازی دانشگاه EMU (برنامه J2)

   رشته دکتری داروسازی برای دانشجویان ایرانی در دانشگاه EMU تحت نظارت و تایید دانشگاه علوم پزشکی کرمان «J2 program » نامیده می شود. این رشته بسیار مورد تقاضا بوده و هر ساله چند صد نفر متقاضی ایرانی تحصیل در این رشته را از طریق ثبت نام مستقیم و یا آژانس های متعدد پیگیری می کنند.

 

ایجاد رشته مشترک دکتری داروسازی با دانشگاه EMU (برنامه J3)

   برای بهره برداری از فرصت ایجاد شده و تجربیات و ارتباطات بین المللی دانشگاه EMU و بر اساس نظر معاونت محترم آموزشی وزارت متبوع، رشته مشترک دکتری داروسازی با این دانشگاه تاسیس گردید. آموزش این رشته بطور مساوی بین دو دانشگاه تقسیم و به همین دلیل این برنامه مشترک به نام «3+3 یا J3 » نامیده شد. بر این اساس، دانشجویان 3 سال اول را در دانشگاه  EMUقبرس شمالی و سه سال دوم را در دانشگاه علوم پزشکی کرمان تحصیل می کنند. این برنامه از نوع Joint-Degree بوده و دانشجویان در زمان فارغ التحصیلی مدرک تحصیلی مشترک با لوگو، مهر و امضای بالاترین مقام اجرایی دو دانشگاه دریافت خواهند کرد. اطلاع رسانی این برنامه در سایت دانشگاه مدیترانه شرقی انجام شده است و دانشجویان متقاضی دکترای داروسازی می توانند این برنامه را برای تحصیل انتخاب کنند.

 

نظارت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر دانشگاه  EMU

   برای بهره برداری از ظرفیت ایجاد شده برای ارتقاء کیفیت آموزش دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور، دانشگاه علوم پزشکی کرمان با همراهی راهبردی حوزه معاونت آموزشی وزارت متبوع مدلی از خواهرخواندگی دو دانشگاه را ایجاد نمود که بر اساس آن دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر مهمترین فرایندهای نظارتی کرمان بر برنامه J2 شامل موارد زیر می باشد :

 • تشکیل کمیته نظارت بر EMU
 • طرح و بررسی موضوعات مرتبط با دانشگاه EMU در کمیته نظارتی و صورتجلسه تصمیمات
 • بازدیدهای تیم نظارتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دانشکده داروسازی و برنامه J2 دانشگاه  EMU
 • سفرهای تیم دانشگاه EMU به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و برگزاری نشست ها و جلسات
 • تدریس اساتید رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دانشکده داروسازی  EMU
 • تشکیل جلسات مشترک بصورت ویدئو کنفرانس یا اسکایپ جهت بررسی جنبه های مختلف برنامه

 

سایر همکاری های EMU و  KMU

   دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و مدیترانه شرقی قبرس در زمینه های زیر نیز با یکدیگر همکاری و تعامل دارند :

 • برگزاری کارگاه های مشترک
 • همکاری EMU در مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی  (SDMEJ)
 • گسترش همکاری ها به سایر رشته های آموزش سلامت در  EMU
 • انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک EMU و KMU در قالب پایان نامه های دانشجویی
 • همکاری در همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت
 • فعالیت های تبلیغی - ترویجی EMU برای پیشبرد برنامه داروسازی مشترک  J3