۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

تاریخچه و اقدامات اداره اعتباربخشی بین المللی

 

 

مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان در آذرماه 1394 با مسئولیت آقای دکتر باقر امیرحیدری تاسیس گردید. در ادامه ایشان در دی ماه همان سال به عنوان نماینده این دانشگاه به وزارت خانه معرفی شد. بدنبال آن طی مکاتبه ای رسمی، در تاریخ 25 بهمن 1394 آمادگی دانشگاه جهت ورود به برنامه اعتبارسنجی به معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام شد. در سوم خرداد 1395 با تکمیل تقاضانامه اعتباربخشی در سامانه دبیرخانه شبکه تضمین کیفیت و اعتباربخشی بین المللی، دانشگاه رسماً وارد چرخه اعتباربخشی بین المللی شد و فعالیت های ابتدایی در این راستا توسط همکاران حوزه بین الملل دانشگاه پیگیری می شد.

در جلسه تاریخ 16 فروردین 1396 هیئت رییسه محترم، برنامه ریزی عملی داﻧﺸﮕﺎﻩ برای کسب گواهی ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺑﺨﺸﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣصوب ﮔﺮﺩﻳﺪ و بدین ترتیب اقدامات عملی در این زمینه شروع شد. در همین راستا در تاریخ چهارم تیرماه 1396 تفاهم نامه­ ای به امضای آقای دکتر علی اکبر حقدوست ریاست محترم وقت دانشگاه با دبیرخانه اعتباربخشی بین المللی کشور و دانشگاه تهران به عنوان مجری اعتباربخشی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور منعقد گردید که با تغییر ریاست دانشگاه، مجدداً این تفاهم نامه در تاریخ 23 دیماه 1396 به امضای آقای دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد ریاست محترم دانشگاه رسید.

سپس، در یازدهم بهمن ماه 1396، با ابلاغ ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر سعید مقتدری به عنوان مسئول اعتباربخشی بین المللی دانشگاه منصوب شد. بدنبال این ابلاغ رسما واحد اعتباربخشی بین المللی در مدیریت روابط بین الملل شروع بکار نموده است.

واحد اعتباربخشی از ابتدای شروع به کار تا کنون اقدامات ذیل را به ثمر رسانده است.

  • تشکیل شبکه تضمین کیفیت و اعتباربخشی دانشگاه در سه سطح شامل :

                  - تشکیل ستاد دانشگاه

                  - تشکیل کمیته تخصصی در سطح معاونت (توسعه، آموزش، دانشجویی و پژوهشی)

                  - تشکیل کارگروه در سطح دانشکده

 

 

 

 

  • تدوین پیش نویس سند تضمین کیفیت و اعتباربخشی دانشگاه

  • گرد آوری و تکمیل شاخص های استاندارد اعتباربخشی بر اساس شاخص های موسسات معتبر جهانی، شاخص های اعتباربخشی ملی و شاخص های گردآوری شده از مطالعات

  • تفکیک شاخص ها در دو برش ستادی و دانشکده ای

  • خودارزیابی اولیه معاونت های توسعه، آموزش، دانشجویی و پژوهشی دانشگاه

  • برگزاری جلسات توجیهی در کلیه دانشکده های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  • خودارزیابی اولیه دانشکده های تابعه (در حال در حال اجرا)

  • برگزاری یک جلسه توجیهی در سطح دانشگاه/دانشکده های کلان منطقه هشت (ایرانشهر)